Admitere 2017

 

IMPORTANT !

 

 

ADMITERE CLASA a IX-a, an şcolar 2017 – 2018

· 28 locuri – Arte plastice şi decorative

· 28 locuri - Arhitectură, arte ambientale si Design

Înscrieri: 22 -23 mai 2017 din B-dul. Independenţei,  nr. 3-5, orele 8.00 – 17.00

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE :

 

 

  • - dosar Plic,
  • - anexa fişă de înscrie de la şcoala de provenienţă (eliberată în perioada 18-19 mai 2017),
  • - copie certificat de naştere / C.I. candidat,
  • - copie C.I. părinţi,
  • - adeverinţă medicală
  • - cererea tip se primeşte la depunerea dosarului.

 

 

 

SUSŢINEREA PROBELOR  DE ADMITERE


Se desfăşoară în sediul din str. Dornei, nr. 1.

Accesul în sălile de examen între orele 8.00-8.30 pe baza C.I. (buletin) / carnet elev.

· 24.05. 2017,  proba – DESEN,

· 25.05. 2017,  proba  - CREATIVITATE - ARTE PLASTICE,

· 26.05. 2017,  proba  - CREATIVITATE -  ARHITECTURĂ

Susţinerea probelor are loc zilnic între orele 9,00-14,00.

 

MATERIALE DE LUCRU PENTRU EXAMEN


MIERCURI             ( DESEN-NATURĂ STATICĂ):

Creioane pentru desen (B2, B3, B4.............. B8): sau creioane automate, radieră, bandă scotch (adezivă), ascuţitoare, cadru de carton. Tehnică creion sau cărbune.

JOI                 ( CULOARE, CREATIVITATE - ARTE PLASTICE):

Creioane , radieră , bandă scotch (adezivă), pensule culori de apă , tempera sau guaşe, pahar apă , cârpa / şerveţel ( şters pensula), paletă de lucru.

VINERI           (CREATIVITATE -  ARHITECTURĂ ):

Creioane pentru desen ( H şi HB ), sau creioane automate, radieră , bandă scotch(adezivă) , ascuţitoare , creioane colorate, culori pe bază de apă, tuşuri colorate , instrumente: liniar 50 cm, echere: 300 , 450 , 600 , teu , florar , compas, raportor...

 

Elevii mai pot avea cu ei un flacon (sticlă) cu apă, precum și un pachețel cu mâncare (proba durează 5 ore) !

 

 


OMENCS Nr.5077/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018


Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul 2017-2018 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 vezi aici . Metodologia se va aplica corespunzător cu Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 2017-2018 și cu modul de calcul al mediei de admitere, care fac parte integrantă din OMENCS Nr.5077/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018.


Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele  vocaționale: (Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014)

 

 

În vederea pregătirii elevilor claselor a VIII-a, și în anul școlar 2016-2017 - pentru probele de aptitudini - se vor organiza consultații gratuite de specialitate (detalii la secretatiatul liceului ).

 

 


Extras din calendarul de admitere în liceu 2017

DATA LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL

Probele de aptitudini

18-19 mai 2017

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere (de la școlile de proveniență) pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;

22-23 mai 2017

Înscrierea pentru probele de aptitudini;

24-26 mai 2017

Desfăşurarea probelor de aptitudini;

-24 mai  - Probă de percepţie vizuală (desen)

-25 mai - Probă de creativitate (arte plastice)

-26 mai - Probă de creativitate (arhitectură)

29 mai 2017

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini…

31 mai  2017

Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini ; transmiterea în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

1 iulie 2017

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere…

3 iulie 2017

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respective, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

4 iulie 2017

Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini.